צנצנת פלסטיק כדורי קוטר 7 ס”מ מכסה זהב עלה גובה כללי 12 ס”מ של חברת דקל בע”מ

צנצנת פלסטיק כדורי קוטר 7 ס"מ מכסה זהב עלה גובה כללי 12 ס"מ של חברת דקל בע"מ

צנצנת פלסטיק כדורי קוטר 7 ס”מ מכסה זהב עלה גובה כללי 12 ס”מ של חברת דקל בע”מ

צנצנת פלסטיק כדורי קוטר 7 ס”מ מכסה זהב עלה גובה כללי 12 ס”מ של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.