קערת פלסטיק על רגל של חברת דקל בע”מ

קערת פלסטיק על רגל של חברת דקל בע"מ

קערת פלסטיק על רגל של חברת דקל בע”מ

קערת פלסטיק על רגל של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.