קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון- לבן של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון- לבן של חברת דקל בע"מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון- לבן של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון- לבן של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.