קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון -אדום של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון -אדום של חברת דקל בע"מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון -אדום של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת+ חלון -אדום של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.