קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -ורוד של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -ורוד של חברת דקל בע"מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -ורוד של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -ורוד של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.