קופסת קרטון בצורת לב מחולקת +חלון -ורוד של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת +חלון -ורוד של חברת דקל בע"מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת +חלון -ורוד של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת +חלון -ורוד של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.