קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -זהב של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -זהב של חברת דקל בע"מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -זהב של חברת דקל בע”מ

קופסת קרטון בצורת לב מחולקת -זהב של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.