חבילת 10 כוסות נייר -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע”מ

חבילת 10 כוסות נייר -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע"מ

חבילת 10 כוסות נייר -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע”מ

חבילת 10 כוסות נייר -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.