חבילת 40 עטרות קרטון לאפיה -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע”מ

חבילת 40 עטרות קרטון לאפיה -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע"מ

חבילת 40 עטרות קרטון לאפיה -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע”מ

חבילת 40 עטרות קרטון לאפיה -HAPPY B-DAY-כחול של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.