קוספת קרטון בצורת ספר קטיפה 5/8/3 ס”מ-“13” כחול/כסף של חברת דקל בע”מ

קוספת קרטון בצורת ספר קטיפה 5/8/3 ס"מ-"13" כחול/כסף של חברת דקל בע"מ

קוספת קרטון בצורת ספר קטיפה 5/8/3 ס”מ-“13” כחול/כסף של חברת דקל בע”מ

קוספת קרטון בצורת ספר קטיפה 5/8/3 ס”מ-“13” כחול/כסף של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.