חבילת 12 מזלגות פלסטיק -מולטיקולור של חברת דקל בע”מ

חבילת 12 מזלגות פלסטיק -מולטיקולור של חברת דקל בע"מ

חבילת 12 מזלגות פלסטיק -מולטיקולור של חברת דקל בע”מ

חבילת 12 מזלגות פלסטיק -מולטיקולור של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.