חבילת 24 מזלגות פלסטיק (קילשון) מולטיקולור של חברת דקל בע”מ

חבילת 24 מזלגות פלסטיק (קילשון) מולטיקולור של חברת דקל בע"מ

חבילת 24 מזלגות פלסטיק (קילשון) מולטיקולור של חברת דקל בע”מ

חבילת 24 מזלגות פלסטיק (קילשון) מולטיקולור של חברת דקל בע”מ

גם התגובות וגם הtrackbacks סגורים כרגע.